Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72

Financial report

Báo cáo Quý

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2019

24/07/2019 9h00 AM

Mọi chi tiết xem tại: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2019


 Báo cáo tài chính quy 2 nam 2019

24/07/2019 9h00 AM

Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019


 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018

18/01/2019 8h15 AM

Mọi chi tiết xem tại: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018


 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

18/01/2019 8h15 AM

Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018


 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2018

19/10/2018 08h45 AM

Mọi chi tiết xem tại: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2018


Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

20/10/2018 14h15 PM

Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018


Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2018

      Ngày 02/07/2018 Công ty cổ phần thép Nhà Bè - VNSTEEL đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm 2018 với Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC theo Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC số 290618.001/HĐTC.HCM ngày 29/06/2018

 Mọi chi tiết xem tại: HĐ kiểm toán và soát xét BCTC 2018


 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

 Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018


Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2018

 Mọi chi tiết xem tại: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2018


Báo cáo tài chính quý I năm 2017:

Xem trực tuyến:    BCTC Quý I_2017


Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I năm 2017:

            Xem trực tuyến:   Giải trình chênh lệch LNST     


Báo cáo tài chính quý II năm 2017:

            Xem trực tuyến:  Báo cáo tài chính Quý II năm 2017


=> Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II năm 2017:

           Xem trực tuyến:   Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2017


 => Báo cáo tài chính quý III năm 2017:

           Xem trực tuyến:   Báo cáo tài chính Quý III năm 2017


=> Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III năm 2017:

           Xem trực tuyến:  Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2017


 => Báo cáo tài chính quý I năm 2016:

Xem trực tuyến: BCTC Quý I_2016


=> Báo cáo tài chính quý II năm 2016:

Xem trực tuyến: BCTC QUÝ II_2016

=> Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015:

Xem trực tuyến:  BCTC Quý III năm 2015


 => Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014:

Xem trực tuyến:  BCTC quý III 2014 đã được soát xét


 => Báo cáo tài chính quý I – 2014:

Xem trực tuyến:

                                  Bảng cân đối kế toán Quy 1 – 2014

                                  Báo cáo KQHDKD Quy 1-2014

                                  Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Quy 1-2014

                                  Báo cáo tài chính Quy 1-2014


 

Office

Head office: 4th Floor, Representative Office Buildings of Vietnam Steel Corporation in Ho Chi Minh City – 56 Thu Khoa Huan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 244
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Nhon Trach Branch

Nhon Trach Branch: Nhon Trach II Industrial Zone-Nhon Phu, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Tell: (0251) 3569672
Fax: (0251) 3569673
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

sign up to our newsletter

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.