Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72

Financial report

Báo cáo 6 tháng

Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019

9h00 AM, 12/08/2019

Mọi chi tiết xem tại: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019


 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

9h00 AM, 12/08/2019

Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019


 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018


Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018

Mọi chi tiết xem tại: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016:

Xem trực tuyến: BCTC 6 tháng đầu năm 2016


 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015:

 Xem trực tuyến:  BCTC 6 tháng đầu năm 2015


 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014:

Xem trực tuyến:   BCTC 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét

Office

Head office: 4th Floor, Representative Office Buildings of Vietnam Steel Corporation in Ho Chi Minh City – 56 Thu Khoa Huan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 244
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Nhon Trach Branch

Nhon Trach Branch: Nhon Trach II Industrial Zone-Nhon Phu, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Tell: (0251) 3569672
Fax: (0251) 3569673
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

sign up to our newsletter

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.