Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

 (084) (028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

 (084) (0251) 35 696 72

Báo giá thép 2016

1. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 15/03/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 15/03/2016


 2. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 28/03/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 28/03/2016


 3. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 26/04/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 26/04/2016


 4. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 28/04/2016

                  Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 28/04/2016


 5. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 06/06/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 06/06/2016

 

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.