Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72

Báo giá thép 2017

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 02/02/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 02/02/2017


 2. Quyết định giá bán thép góc, hiệu lực ngày 14/03/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép Góc ngày 14/03/2017 


 3. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/03/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/03/2017 


 4. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 20/04/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 20/04/2017 


 5. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 24/07/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 24/07/2017 


 6. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/08/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/08/2017 


 7. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/08/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/08/2017 


 8. Quyết định giá bán thép góc, hiệu lực ngày 29/08/2017

                       Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép Góc ngày 29/08/2017


 9. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 23/10/2017

Truy cập tại: Quyết định giá bán thép ngày 23/10/2017

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.