Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

 (084) (028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

 (084) (0251) 35 696 72

Báo giá thép lưu

Quyết định giá bán thép năm 2013

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 09/01/2013

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 09/01/2013


 2. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01/10/2013

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 01/10/2013 


 3. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/10/2013

Truy cập tại QĐ Giá bán Thép ngày 14/10/2013


 4. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 04/11/2013

                        Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 04/11/2013


Quyết định giá bán thép năm 2014

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 02-01-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 02/01/2014 


 2. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 10-04-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 10/04/2014


 3. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01-06-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 01/06/2014


 4. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 21-07-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 21/07/2014


 5. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 06-10-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 06/10/2014


 6. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01-11-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 01/11/2014


 7. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01-12-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 01/12/2014


 8. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 22-12-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 22/12/2014

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.