Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72

Báo cáo tài chính

Báo cáo năm

 => Báo cáo tài chính năm 2017

           Xem trực tuyến tại: BCTC năm 2017


 => Giải trình chênh lệch LNST năm 2017

           Xem trực tuyến tại: Giải trình chênh lệch LNST năm 2017


=> Báo cáo tài chính năm 2017

                      Xem trực tuyến tại: Báo cáo tài chính năm 2017


 => Báo cáo tài chính 2016:

Xem trực tuyến: BCTC TNB 2016


 => Báo cáo tài chính 2015:

Xem trực tuyến:  BCTC nam 2015_TNB


 => Báo cáo tài chính 2014:

Xem trực tuyến:  Báo cáo tài chính 2014


=> Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 2014:

 Xem trực tuyến:  Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC 2014

 Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT: Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 (file kèm)

 Công ty đã đăng CBTT qua hệ thống IDS, gởi 01 bản đến UBCKNN, HNX theo đường Bưu điện, đồng thời đăng trên trang web: nbsteel.vn

 Kính mong nhận được sự giúp đỡ của HNX giúp TNB tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.


 => Báo cáo tài chính 2013:

         Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT: Báo cáo tài chính 2013 (file kèm) TNB_ Bao cao Tai chinh 2013 (da kiem toan)

         Tin liên quan:

          Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2014

          Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014


 => Báo cáo thường niên 2013:

          Xem trực tuyến: Báo cáo thường niên 2013

         Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT:

          Công ty đã gửi 01 bản đến UBCKNN và HNX theo đường Bưu điện, đồng thời đăng trên trang web: nbsteel.vn

         Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

         Kính mong nhận được sự giúp đỡ của HNX giúp TNB tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

         Trân trọng./..

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.