Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

 (084) (028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

 (084) (0251) 35 696 72

Báo cáo thường niên

Báo Cáo Thường Niên 2015

 1.Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Xem trực tuyến tai: Báo cáo QTCT 6 tháng đầu năm 2015


 2.Báo cáo thường niên năm 2015

Xem trực tuyến tại: Bao cao thuong nien nam 2015


 3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Xem trực tuyến tại:

  1. Quy che De cu-Ung cu bau bo sung
  2. Thanh vien Ban Kiem soat
  3. QUY CHE LAM VIEC
  4. Tai lieu DHDCD thuong nien 2015_TNB
  5. THE LE BAU CU, HUONG DAN

 

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.