Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72

Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT NĂM 2009

1.Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

                   (Về các dự án trong năm 2010)

xem trực tuyến tại: Về các dự án trong năm 2010


 2. Nghị quyết hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2009

Căn cứ luật doanh nghiệp , căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Thép Nhà Bè, căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ, hội đồng quản trị công ty Thép Nhà Bè Quyết Định ….

Xem trực tuyến tại: NQHDQT ve tra co tuc 2009 bang CP


 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Xem trực tuyến tại: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

 

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.