Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

 (084) (028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

 (084) (0251) 35 696 72

Thông báo cổ đông

Dự Thảo Điều Lệ Mới Cty CP Thép Nhà Bè

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần thép Nhà bè

          Theo các quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết, sau khi phát hành thành công 14 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty thép Việt nam, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 255 tỉ VND, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu thống nhất tại văn bản trên là yêu cầu bắt buộc.

Xem trực tuyến tai:  Du Thao Dieu Le Moi CTy CP Thep Nha Be

          Tuy nhiên do thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 quá gấp, nên Hội đồng quản trị và Ban soạn thảo Điều lệ Công ty cổ phần thép Nhà bè thống nhất phương án
          -Trên nguyên tắc áp dụng triệt để nội dung, bố cục của bản điều lệ mẫu tại Thông tư 121, những nội dung của Điều lệ hiện hành liên quan trực tiếp đến Công ty  và không trái với các quy định pháp luật hiện hành sẽ được vận dụng vào Điều lệ mới.

          - Sau khi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2013 và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty tiếp tục xem xét để bổ sung, điều chỉnh cho Điều lệ phù hợp hơn với thực tiễn SXKD và hoạt động của Công ty. Dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 bổ sung, sửa đổi thêm.

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu, xem xét và có ý kiến bổ sung để thông qua tại phiên họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 30/3/2013.

Mọi ý kiến đóng góp, bổ sung có thể gửi về một trong các địa chỉ sau:
           - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          - Phòng Tổ chức hành chính CTCP Thép Nhà bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ – phường Phú thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh

Mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông.
Trân trọng.

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.