Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

 (084) (028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

 (084) (0251) 35 696 72

PRICE

GIÁ BÁN THÉP NĂM 2017

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 02/02/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 02/02/2017


 2. Quyết định giá bán thép góc, hiệu lực ngày 14/03/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép Góc ngày 14/03/2017 


 3. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/03/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/03/2017 


 4. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 20/04/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 20/04/2017 


 5. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 24/07/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 24/07/2017 


 6. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/08/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/08/2017 


 7. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/08/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/08/2017 


 8. Quyết định giá bán thép góc, hiệu lực ngày 29/08/2017

                       Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép Góc ngày 29/08/2017


 9. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 23/10/2017

Truy cập tại: Quyết định giá bán thép ngày 23/10/2017

Giá bán Thép năm 2015

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 02/02/2015

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 02/02/2015


 2. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 24/02/2015

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 24/02/2015

Giá bán Thép năm 2016

1. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 15/03/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 15/03/2016


 2. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 28/03/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 28/03/2016


 3. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 26/04/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 26/04/2016


 4. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 28/04/2016

                  Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 28/04/2016


 5. Quyết giá bán thép, hiệu lực ngày 06/06/2016

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 06/06/2016

 

Giá bán Thép Lưu

Quyết định giá bán thép năm 2013

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 09/01/2013

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 09/01/2013


 2. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01/10/2013

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 01/10/2013 


 3. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/10/2013

Truy cập tại QĐ Giá bán Thép ngày 14/10/2013


 4. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 04/11/2013

                        Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 04/11/2013


Quyết định giá bán thép năm 2014

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 02-01-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 02/01/2014 


 2. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 10-04-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 10/04/2014


 3. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01-06-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 01/06/2014


 4. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 21-07-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 21/07/2014


 5. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 06-10-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 06/10/2014


 6. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01-11-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 01/11/2014


 7. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 01-12-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 01/12/2014


 8. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 22-12-2014

Truy cập tại: QĐ giá bán Thép ngày 22/12/2014

Office

Head office: 4th Floor, Representative Office Buildings of Vietnam Steel Corporation in Ho Chi Minh City – 56 Thu Khoa Huan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 244
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Nhon Trach Branch

Nhon Trach Branch: Nhon Trach II Industrial Zone-Nhon Phu, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Tell: (0251) 3569672
Fax: (0251) 3569673
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

sign up to our newsletter

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.