Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72

Báo giá thép 2017

1. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 02/02/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 02/02/2017


 2. Quyết định giá bán thép góc, hiệu lực ngày 14/03/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép Góc ngày 14/03/2017 


 3. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/03/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/03/2017 


 4. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 20/04/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 20/04/2017 


 5. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 24/07/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 24/07/2017 


 6. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/08/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/08/2017 


 7. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 14/08/2017

Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép ngày 14/08/2017 


 8. Quyết định giá bán thép góc, hiệu lực ngày 29/08/2017

                       Truy cập tại: QĐ Giá bán Thép Góc ngày 29/08/2017


 9. Quyết định giá bán thép, hiệu lực ngày 23/10/2017

Truy cập tại: Quyết định giá bán thép ngày 23/10/2017

Office

Head office: 4th Floor, Representative Office Buildings of Vietnam Steel Corporation in Ho Chi Minh City – 56 Thu Khoa Huan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 244
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Nhon Trach Branch

Nhon Trach Branch: Nhon Trach II Industrial Zone-Nhon Phu, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Tell: (0251) 3569672
Fax: (0251) 3569673
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

sign up to our newsletter

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.