Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72
THÉP VẰN Call, zalo: 0906650806
Email: tienhn@nbsteel.vn

THÉP GÓC

THÉP CUỘN

Call, Zalo: 0938267239

Email: trinhtm@nbsteel.vn

KỸ THUẬT Call, Zalo: 0918270151
Email: phongnm@nbsteel.vn

Thông tin khác

NBS

Thông báo về ngày DKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

09h00' AM, 01/03/2023

Mọi chi tiết xem tại: Thông báo về ngày DKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023


 CBTT thoi han 24h_Mien nhiem PTGD - Đỗ Ngọc Bằng

09h00' AM, 28/02/2023

Mọi chi tiết xem tại: Thông báo về việc Miễn nhiệm PTGĐ - Đỗ Ngọc Bằng


 BCTC Quy 4-2022

15h00' PM, 18/01/2023

Mọi chi tiết xem tại: BCTC Quy 4-2022


 Bao cao tinh hinh QTCT nam 2022

9h00' AM, 18/01/2023

Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo tình hình QTCT năm 2022


 CBTT giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

9h00' AM, 23/11/2022

Mọi chi tiết xem tại: Giấy chứng nhận ĐKKD


 CBTT thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

9h00' AM, 23/11/2022

Mọi chi tiết xem tại: CBTT thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch


CBTT quyết định vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

9h00' AM, 22/11/2022

Mọi chi tiết xem tại: CBTT quyết định vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu


Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

9h00' AM, 16/11/2022

Mọi chi tiết xem tại: Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung


CBTT thoi han 24h_GCN Dang ky chung khoan bo sung

9h00' AM, 07/11/2022

Mọi chi tiết xem tại: GCN Dang ky chung khoan bo sung


 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL

9h00' AM, 05/10/2022

Mọi chi tiết xem tại: (Tà liệu chia thành file)

 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL File1

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL File2


 Nghị quyết HĐQT số 43-2022-NQ-HĐQT về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chình GCN ĐKKD

9h00' AM, 04/10/2022

Mọi chi tiết xem tại: Nghị quyết HDQT về việc thông qua sửa đổi điều lệ, điều chỉnh GCN ĐKKD


CBTT công văn 6214 của UBCKNN về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

9h00' AM, 03/10/2022

Mọi chi tiết xem tại: CBTT công văn 6214 của UBCKNN về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức


 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

9h00' AM, 16/08/2022

Mọi chi tiết xem tại: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021


 Thông báo về việc phát hành cổ phiểu để trả cổ tức cho năm 2021

9h00' AM, 15/08/2022

Mọi chi tiết xem tại: Thông báo về việc phát hành cổ phiểu để trả cổ tức cho năm 2021


Nghị quyết HDQT 38-NQ-HĐQT ngày 26.7.2022 về việc triển khai PA phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021

9h00' AM, 26/07/2022

Mọi chi tiết xem tại: Nghị quyết HDQT 38-NQ-HĐQT ngày 26.7.2022 về việc triển khai PA phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021


 Nghị quyết HĐQT về việc triển khai PA phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021

9h00' AM, 26/07/2022

Mọi chi tiết xem tại: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai PA phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021


 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

9h00' AM, 25/07/2022

Mọi chi tiết xem tại: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành


 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

9h00' AM, 25/07/2022

Mọi chi tiết xem tại: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ


Tái cấu trúc bộ phận sản xuất

9h00' AM, 23/06/2022

Mọi chi tiết xem tại: Tái cấu trục bộ phận sản xuất


 Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ

9h00' AM, 16/06/2022

Mọi chi tiết xem tại: Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ


 Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

9h00' AM, 16/06/2022

Mọi chi tiết xem tại: Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022


 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


9h00 AM, 23/03/2022

Mọi chi tiết xem tại: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022


 Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:

13h00 PM, 09/05/2022

Mọi chi tiết xem tại: Công bố TT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa


 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

9h00 AM, 23/03/2022

Mọi chi tiết xem tại: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022


 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

9h00' AM, 04/03/2022
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:
- Thời gian: 8h30’ ngày 25 tháng 03 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Mọi chi tiết xem tại: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022


 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

9h00' AM, 10/01/2022

 Mọi chi tiết xem tại: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022


 Thông báo về NDKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

 9h00 AM, 29/03/2021

 Mọi chi tiết xem tại: Thong bao ve NDKCC thuc hien quyen nhan co tuc bang tien mat


 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

9h00 AM, 25/03/2021

Mọi chi tiết xem tại: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


Dự thảo điều lệ

9h00 AM, 25/03/2021

Mọi chi tiết xem tại: Dự thảo điều lệ


 Dự thảo quy chế quản trị

9h00 AM, 25/03/2021
Mọi chi tiết xem tại: Dự thảo quy chế BKS


Dự thảo quy chế hoạt động

9h00 AM, 25/03/2021

Mọi chi tiết xem tại: Dự thảo quy chế hoạt động


 Dự thảo quy chế nội bộ

9h00 AM, 25/03/2021
Mọi chi tiết xem tại: Dự thảo quy chế nội bộ


Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

9h00' AM, 02/03/2021

Công ty phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:
- Thời gian: 8h30’ ngày 26 tháng 3 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL. Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL tại ngày ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2021 hoặc người được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội.
Chi tiết xem tại: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


 Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020

9h00' AM, 29/01/2021
Chi tiết xem tại: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2020


 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

9h00' AM, 06/01/2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:
- Thời gian: 8h30’ ngày 26 tháng 3 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL tại ngày ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2021 có quyền tham dự Đại hội.

Chi tiết xem tại: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

9h00' AM, 29/07/2020
Chi tiết xem tại: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020


 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

9h00' AM, 28/07/2020

Mọi chi tiết xem tại: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


 Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

9h00' AM, 08/06/2020

Mọi chi tiết xem tại: Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020


 TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Dự thảo điều lệ
14h00' AM, 28/05/2020
 Mọi chi tiết xem tại: Dự thảo điều lệ
Dự thảo quy chế quản trị
14h00' AM, 28/05/2020
 Mọi chi tiết xem tại: Dự thảo quy chế
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
9h00' AM, 28/05/2020
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
9h00' AM, 08/05/2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

▪ Thời gian: 8h30’ ngày 29 tháng 5 năm 2020

▪ Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chi tiết xem tại: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020


Thông báo về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

9h00' AM, 26/03/2020
Chi tiết xem tại: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
9h00' AM, 11/03/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
9h00' AM, 30/01/2020

 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
 9h00' AM, 31/01/2020
Ngày 31/01/2020 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL Chốt Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
9h00' AM, 26/12/2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:
- Thời gian: 8h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2020
     - Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL tại ngày đăng ký cuối cùng 14/02/2020 có quyền tham dự Đại hội.
 Mọi chi tiết xem tại: 
Đăng ký tham dự: Đăng ký tham dự ĐHCĐTN2020

 Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - CôngTy CP thép Nhà Bè -VNSTEEL

10h00' AM, 27/09/2019

     Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 16/9/2019 của HĐQT Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty tại CôngTy CP thép Nhà Bè - VNSTEEL đối với bà Đặng Thị Linh

     HĐQT CôngTy CP thép Nhà Bè - VNSTEEL Quyết định: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - CôngTy CP thép Nhà Bè - VNSTEEL đối với bà Đặng Thị Linh kể từ ngày 27/09/2019

     Mọi chi tiết xem tại: Mien nhiem Thanh vien HDQT


Thông báo về việc điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

10h00' AM, 07/05/2019

Mọi chi tiết xem tại: TB điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2018 bằng TM


 Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019

9h00' AM, 06/05/2019

Mọi chi tiết xem tại: Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019


 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

09:30' AM, 22/03/2019

Mọi chi tiết xem tại: Tài liệu ĐH đồng cổ đông thường niên 2019


 Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 08:30' AM, 14/03/2019

     Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

     Địa điểm mới tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP - 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

     Mọi chi tiết xem tại: TB về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2019


 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

10:30' AM, 06/03/2019

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: 8h30 Ngày 27 tháng 03 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL. Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ – VNSTEEL tại ngày đăng ký cuối cùng 31/01/2019 hoặc người được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội

- Mọi vướng mắc, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

          Ông Đào Quốc Thịnh - Thư ký HĐQT

          Điện thoại: 0908384625

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

Các tài liệu liên quan.

1. Thông báo số 285/TB-NBS ngày 26/12/2018 Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem chi tiết tại đây

2. Giấy mời số 35/TM- NBS ngày 06/03/2019 Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem chi tiết tại đây

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem chi tiết tại đây

TNBSTEEL


Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

26/12/2018 9h00 AM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian: 8h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2019

     - Địa điểm:  Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Mọi chi tiết xem tại: Thông báo vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019


 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày 25/07/2018 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL công bố thông tin: Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Mọi chi tiết xem tại: Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn


 CBTT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

Mọi chi tiết xem tại:  CBTT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc


 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi tiết xem tại: Tài liệu ĐH đồng cổ đông thường niên 2018


 Thông báo Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018          

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian: 8h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2018

     - Địa điểm:  Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chi tiết xem tại: THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Ngày 09/03/2018 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL Công bố thông tin về: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Chi tiết xem tại: Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


   HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Chi tiết xem tại: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018


 Ngày 21/03/2018 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL ký QĐ số 65/QĐ-NBS bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 21/03/2018

Chi tiết xem tại: TNB Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc


Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chi tiết xem tại: THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem trực tuyến tai: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017


Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Xem trực tuyến tai: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016


Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên: 

Xem trực tuyến tai: CBTT-TB giao dich co phieu cua co dong noi bo Nguyen Thi Thuy Tien


Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Nguyễn Minh Tính

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Minh Tính

Xem trực tuyến tai: xem file đính kèm


 BÁO BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: NGUYỄN MINH TÍNH

Xem trực tuyến tai:    TNB_ BC KQGD mua CP cua co dong noi bo Nguyen Minh Tinh


 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2013

Công bố công văn 3488/UBCK-QLPH ngày 22.06.2016 của UBCKNN về việc xử lý tồn tại đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2013

Xem trực tuyến tai:  CBTT_CV 3488 cua UBCKNN ve xu ly ton tai dot phat hanh rieng le


Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Xem trực tuyến tại:

  1. Quy che De cu-Ung cu bau bo sung
  2. Thanh vien Ban Kiem soat
  3. QUY CHE LAM VIEC
  4. Tai lieu DHDCD thuong nien 2015_TNB
  5. THE LE BAU CU, HUONG DAN

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Xem trực tuyến tai:Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2014


 Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

         Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (file kèm)

 Xem trực tuyến tai:   TNB_ Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014


 Ngày 29/3/2014, tại Chi nhánh Nhơn trạch – Công ty cổ phần thép Nhà bè,  các cổ đông của Công ty đã tiến hành thành công phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2014.     Với sự tham dự của 16 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 23.405.726 cổ phiếu (chiếm 91,86%  tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả SXKD 2013 và kế hoạch nhiệm vụ 2014.

Xem trực tuyến tai: Thư mời ĐHCĐ 2014

Trong tình cảnh khó khăn chung của ngành thép , với việc dự án di dời tiến hành từ 2012 với nhiều chi phí tăng cao, kết quả SXKD của Công ty năm 2013 chưa đạt được kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông 2013, bị lỗ 14,83 tỉ đồng.  Tuy nhiên, tại Đại hội thường niên 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày kế hoạch sản xuất tiêu thụ 80.000 tấn thép cán các loại cùng với các giải pháp cấp bách, toàn diện về quản trị Công ty nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận 2014.

tincodong

Với việc phát huy hiệu quả của dự án di dời và cải tạo, nâng cấp dàn máy cán thép vừa qua,  các cổ đông hy vọng rằng năm 2014  Công ty cổ phần thép Nhà bè sẽ phấn đấu hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ thường niên 2014, sản xuất kinh doanh hiệu quả, cải thiện đời sống thu nhập người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.


 => Hủy đăng ký giao dịch đối với 14.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013

          Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận hủy đăng ký giao dịch đối với 14.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013

Xem trực tuyến tai: cbtt_qd-590-cua-sgdckhn-20092016-ve-viec-chap-thuan-huy-dkgd-14-trieu-cp


 => Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013

          Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

          Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về:

          – Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 (file kèm)

Xem trực tuyến tai:

          -  Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (file kèm)

          -  Thu Moi DHCD 2013 va BCTC 2012

          Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

          Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.


 Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần thép Nhà bè

          Theo các quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết, sau khi phát hành thành công 14 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty thép Việt nam, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 255 tỉ VND, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu thống nhất tại văn bản trên là yêu cầu bắt buộc.

Xem trực tuyến tai:  Du Thao Dieu Le Moi CTy CP Thep Nha Be

          Tuy nhiên do thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 quá gấp, nên Hội đồng quản trị và Ban soạn thảo Điều lệ Công ty cổ phần thép Nhà bè thống nhất phương án
          -Trên nguyên tắc áp dụng triệt để nội dung, bố cục của bản điều lệ mẫu tại Thông tư 121, những nội dung của Điều lệ hiện hành liên quan trực tiếp đến Công ty  và không trái với các quy định pháp luật hiện hành sẽ được vận dụng vào Điều lệ mới.

          - Sau khi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2013 và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty tiếp tục xem xét để bổ sung, điều chỉnh cho Điều lệ phù hợp hơn với thực tiễn SXKD và hoạt động của Công ty. Dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 bổ sung, sửa đổi thêm.

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu, xem xét và có ý kiến bổ sung để thông qua tại phiên họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 30/3/2013.

Mọi ý kiến đóng góp, bổ sung có thể gửi về một trong các địa chỉ sau:
           - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          - Phòng Tổ chức hành chính CTCP Thép Nhà bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ – phường Phú thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh

Mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông.
Trân trọng.


=> Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2012

Xem trực tuyến tai: Thu moi tham du DHCD bat thuong 2012

Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin “Thư mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2012” (file đính kèm)

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở GDCK Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban và Sở GDCK Hà Nội giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.


=> Thông báo hạn cuối cùng đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2012

Xem trực tuyến tai: TB ve ngay DKCC tham du DHCD bat thuong 2012


=> Biên bản họp ĐHHĐCĐ thường niên

Xem trực tuyến tai:  TNB_CBTT thay doi Chu tich-TV HDQT va Truong ban KS


=> Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

                           CK4

Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (file đính kèm)

Xem trực tuyến tại:

    1. TNB_XN so du TKNH
    2. TNB_BC ket qua phat hanh rieng le

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.


=> Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu

                        minh-hoa

Xem trực tuyến tại:   thong-bao-thay-doi-giam-so-luong-co-phieu

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.