Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Chi nhánh Nhơn Trạch

i mail

 thepnhabe@nbsteel.vn
Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

i phone

(028) 38 298 244
Chi nhánh Nhơn Trạch

i phone

(0251) 35 696 72
THÉP VẰN Call, zalo: 0979729739
Email: phongnv@nbsteel.vn

THÉP GÓC

THÉP CUỘN

Call, Zalo: 0938267239

                0906650806

Email: trinhtm@nbsteel.vn

          tienhn@nbsteel.vn

KỸ THUẬT Call, Zalo: 0918270151
Email: phongnm@nbsteel.vn

Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

  Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021

 13h30' AM, 25/03/2022

Mọi chi tiết xem tại: Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022


 Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021

 13h30' AM, 26/03/2021

Mọi chi tiết xem tại: Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021


 Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020

13h30' AM, 29/05/2020

Mọi chi tiết xem tại: Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020


 Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2019

8h30' AM, 28/03/2019

Mọi chi tiết xem tại: Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2019


 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem trực tuyến tại:  NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017


  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Xem trực tuyến tại:  NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016


 Nghi Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT

 NQ Đại hội cổ đông thường niên 2014 (Nghi quyet DHDCD thuong nien 2014)

 các tin liên quan:

 Thư mời ĐHCĐ 2014


 Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT:

 Nghị quyết 02/NQ-NBST ngày 13/6/2014 của Hội đồng quản trị (file kèm)

 NQ cua DHDQT

 CV 240 cong bo thong tin


  Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011

Xem trực tuyến tại: TNB_Nghi quyet DHDCD thuong nien 2011


 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

 Xem trực tuyến tại:  Nghi quyet DHDCD thuong nien 2010


Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 

                   (Về các dự án trong năm 2010) 

xem trực tuyến tại: Về các dự án trong năm 2010 


Nghị quyết hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2009

 Căn cứ luật doanh nghiệp , căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Thép Nhà Bè, căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ, hội đồng quản trị công ty Thép Nhà Bè Quyết Định …. 

Xem trực tuyến tại: NQHDQT ve tra co tuc 2009 bang CP 


Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

 Xem trực tuyến tại: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 

Trụ sở chính

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP -  56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 298 244
Fax: (028) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chi nhánh Nhơn Trạch

Chi nhánh Nhơn Trạch: Lô 2, Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 35 696 72
Fax: (028) 35 696 73
Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Đăng ký để nhận bản tin

Đăng ký email để nhận thông tin về khuyến mãi, chính sách mới nhất của công ty.